BREAKING NEWS
Search

நாம் ஏன் ரஜினியை நேசிக்கிறோம்?

நாம் ஏன் ரஜினியை நேசிக்கிறோம்? – விகடன் சிறப்புப் பக்கங்கள்

நாம் ஏன் ரஜினியை நேசிக்கிறோம்? என்ற தலைப்பில் 8 பக்க சிறப்பு Photo feature வெளியிட்டுள்ளது ஆனந்த விகடன். அவை அனைத்துமே ரசிகர்கள் அறிந்தவைதான். ஆனால் மீண்டும் ஒருமுறை படிக்கும்போது சிலிர்ப்பாக இருக்கிறது. ரஜினி எனும் மனிதரின் சிறப்பு அது. இனி விகடன் புகைப்பட சிறப்புப் பக்கங்கள்…
10 thoughts on “நாம் ஏன் ரஜினியை நேசிக்கிறோம்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *