BREAKING NEWS
Search

இது செல்போன் தேசம்!

இது செல்போன் தேசம்!

இந்தியா போன்ற நாடுகளில் நிலவும் செல்போன் மோகத்தை இதைவிட சிறப்பாக சித்தரிக்க முடியுமா தெரியவில்லை…

julian_penapai_ec

-ஜூலியன் பேனபய், ருமேனியா
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *